DELA

Nauclér i debatt om regionreformen

Behandlingen av regeringens proposition om förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen väckte debatt i riksdagens plenum i tisdags.
Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér lyfte bland annat fram vikten av fortsatt skydd av det svenska språket och garanterandet av svensk service i Finland, det berättas i ett pressmeddelande.
Flera riksdagsledamöter deltog i debatten och krävde svar från förvaltnings- och kommunminister Mari Kivniemi om hur hon tänker svara på Justitiekanslerns utlåtande i ärendet. Justitiekanslern har påpekat att grundrättigheter väger tyngre än andra aspekter i reformen och att reformens utgångspunkt inte står i samma linje med grundlagsutskottets linjedragning. (ab)