DELA

Nauclér frågade om bilmoms

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen om varför regeringen har valt att tillämpa olika skattesatser på begagnade bilar som köps i riket och förs till Åland än när köpet görs inom Ålands eller rikets gränser.
I dagsläget är momsen på begagnade bilar på Åland och i Finland 23 procent. Men före den 1 juli 2007 var momsen 22 procent. För begagnade bilar som är registrerade för den 1 juli 2007 och som köps i riket men förs till Åland måste köparen betala mellanskillnaden på en procentenhet vid skattegränsen.
Om bilen inte förs över skattegränsen mellan Åland och riket behövs inte denna mellanskillnad betalas och nu vill alltså Nauclér ha en förklaring till detta. (ns)