DELA

Nauclér fortsätter i förvaltningsråd

Åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér fortsätter som medlem av Finlands Nationaloperas förvaltningsråd under perioden april 2013 till april 2016. Ordförande president Martti Ahtisaari fick också förnyat förtroende medan bland andra riksdagsledamöterna Tuija Brax (De Gröna) och Pertti Salolainen (Saml) är nya medlemmar.
– Det har varit intressant och givande att arbeta under president Ahtisaaris ordförandeskap, bland annat har svenskans ställning stärkts under den föregående perioden. Jag ser fram emot att fortsätta och hoppas på mera samarbete med Åland, säger Nauclér.
Kulturminister Paavo Arhinmäki utsåg medlemmarna. (as)