DELA

Naturstig på Kobba Klintar

Föreningen Kobba Klintars Vänner har beviljats 13.350 euro i Paf-medel för att anlägga en naturstig på Kobba Klintar. Naturstigen delas in i en geologisk del för 8.550 euro och en florastig för 4.800 euro.
Föreningens verksamhetsledare Rune ”Öra” Karlsson berättar att man kommer att börja bygga naturstigen under hösten, så att den står klar till nästa sommar.
– Vi öppnar på midsommardagen och när det är fullt med folk här ute är det svårt att göra större arbeten. Det är mycket att tänka på, till exempel när det gäller handikappanpassning, säger han.
Stigen kommer att berätta om växter och bergarter som finns på Kobba Klintar.
– Det finns faktiskt en hel del växter här, säger Rune ”Öra” Karlsson. (fj)