DELA

Naturområde på 9 hektar i Eckerö

Ett förslag till avtal om naturskydd av ett delområde tillhörande det så kallade ”Träsket” Natura 2000-området i Eckerö kommun har upprättats.

Avtalsområdet omfattar ett cirka 9,27 hektar stort område där det bland annat förekommer skogsbevuxen myr och partier med naturskog av typen västlig taiga. Landskapsregeringen avser därför att freda området genom att upprätta det som naturreservat i enlighet med gällande lagstiftning. (hh)