DELA

Nästan halva Åland på fötter

Över 6.300 personer besökte skördemarknaden vid Ålands landsbygdscentrum i Jomalaby på söndagen, sista skördefestdagen,
Öppna gårdar på fredag-lördag lockade uppskattningsvis cirka 5.000 besökare. Det betyder sammantaget att så mycket människor varit i rörelse under helgen att det motsvarar nästan hälften av Ålands befolkning!