DELA

Nästa vecka väntar Paf för åklagaren

Nästa vecka tar landskapsåklagare Henrik Lindeman ställning till brevet från riksåklagarämbetet med frågan om förundersökningen i förskingringsfallet bör utsträckas till att gälla också en granskning av Pafs och landskapsregeringens roll och ansvar i ärendet.
– Jag ska bekanta mig med begäran och vid behov ta kontakt med målsägandenas advokat, säger Lindeman.
Som Nya Åland berättade förra veckan har ledande landskapsåklagare Roger Eriksson svarat statsåklagare Mika Illman att den nu gjorda förundersökningen inte gäller Paf och landskapsregeringen men att det inte betyder att frågan är avförd. Enligt Eriksson var tanken att hålla de två ärendena skilt från varandra. (ao)