DELA

Närundervisning återupptas i KHS den 1 mars

Om inga nya fall upptäcks återupptas närundervisningen i KHS för de elever som inte sitter i karantän måndagen den 1 mars. Det skriver Mathias Eriksson, utbildningschef i SÅHD.

Näfsby skola fortsätter med närundervisning för de elever som inte sitter i karantän.

Vad gäller Vikingaåsens skola är det enligt Mathias Eriksson för tidigt att uttala sig då primärfallen nyligen upptäckts.

– Men om inga sekundärfall upptäcks kan skolan fortsätta med närundervisning till de elever som inte sitter i karantän från och med 1 mars, skriver Mathias Eriksson

Han ber vårdnadshavarna till barn i åldern 13-15 år att förklara för dem vikten av att använda munskydd i kollektivtrafiken, enligt anvisning från landskapsregeringen.