DELA

Narkotikabrott häleri och bilstöld

En kvinna, drygt 20 år, har dömts för narkotikabrott, häleri, bilstöld och äventyrande av trafiksäkerheten till villkorligt fängelse i tre månader och 25 dagar samt böter på 400 euro. Narkotikabrottet, försäljning av 4-5 subutex-tabletter, begicks 2007, de övriga brotten 2009.
Kvinnan har tidigare dömts till villkorligt fängelse för likande brott, men tingsrätten tog hänsyn till att hon nu genomgår behandling mot sitt narkotikaberoende.
Mannen som köpte de nämnda subutex-tabletterna fick 26 dagsböter, samanlagt 156 euro. (ms)