DELA

Näringsrätt till fyra bolag

Det estniska schaktningsbolaget Naka Service har beviljats näringsrätt i landskapet till augusti 2024.

Det svenska helikopterbolaget Northern Air Training har beviljats näringsrätt ett år framåt. Bolaget ska ordna flygningar där passageraren får styra helikoptern.

Kökarbolaget LJK Maritime solutions har fått näringsrätt för handel med yachter, flygplan, bilar och värdepapper.

Aktiebolaget KRK-Invest får näringsrätt för handel med fast egendom, värdepapper och hästsportfoder med tillbehör. (pd)