DELA

Näringshalterna ökar i Östersjön

Fosforhalterna i Finska viken har ökat sedan förra vintern och i Bottenviken har nitrathalterna ökat. Det visar resultaten från havsforskningsfartyget Arandas senaste resa, som Yles text-tv rapporterar om.
Arktiska maneter finns det fortfarande i bland annat Ålands hav och i Finska viken. På den här resan såg forskarna inte de fruktade amerikanska kammaneterna, som upptäcktes första gången i Östersjön år 2006. (ab)