DELA

Näringsavdelningen: Sportfiskarsiffror osäkra men rimliga

De kristiserade uppgifterna från arbetsgruppen för fiskevårdsarbete om hur många sportfisketurister som besöker Åland årligen försvaras av landskapets näringschef Linnéa Johansson.

I ett inlägg på landskapsregeringens hemsida, rubricerat ”Antal sportfiskare – osäkert men rimlig bedömning”, skriver hon att ”enligt näringsavdelningens bedömning är det rimligt att anta att antalet sportfiskare är 20.000 – 27.000 per år.”

Hon redogör för vilka uppgifter som legat till grund för bedömningen, bland annat övernattningsstatistiken och en undersökning från 2013 om turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland.

– Det finns en osäkerhet men den uppskattning som görs i lagförslaget [om fiskevårdsavgift] är en rimlig bedömning, avslutar näringschefen. (ms)