DELA

Nära 600.000 euro till Hemmet

Landskapsregeringen har beviljat Stiftelsen Hemmet ett bidrag om 572.059 euro ur penningautomatmedlen. Pengarna ska användas till uppförande av en ny byggnad för verksamheten.
Totalkostnaden för byggnadsprojektet beräknas uppgå till 2,9 miljoner euro. (ak)