DELA

Namnlistor för fiskdiesel

En namninsamling till förmån för fortsatt kollektivtrafik med fiskdiesel i Mariehamn har startats.
Arkitekt Gunda Åbonde-Wickström har tagit iniativ till namninsamlingen där undertecknarna också vill att staden skall ställa miljökrav på kollektivtrafiken. Listorna finns ute till den tionde augusti då de samlas in, sammanställs och överlämnas till stadsstyrelsen. (tt-s)