DELA

Nämnder får tilläggsanslag

Bildningsnämnden i Mariehamn har anhållit om 357 000 euro i tilläggsanslag för det här året. Stadsstyrelsen föreslår att nämnden får 332 000 euro för skolverksamheten, men att övriga 25 000 täcks av att anslag för barnomsorgen och medborgarinstitutet flyttas till skolverksamheten, eftersom de beräknas underskrida sin ram.

Äldreomsorgsnämnden har å sin sida bett om 585 000 euro för att klara sin budget för det här året. Nu har det visat sig att staden, som ansökt om ersättning för pandemikostnader från statsrådet, får 93 000 euro mer än man tidigare räknat med. Det betyder att äldreomsorgsnämnden kan klara sin budget med ett extra anslag om 492 000 euro.

Stadsstyrelsen, som godkände ärendena på sitt senaste möte, bedömer att båda tilläggsanslagen ryms inom stadens befintliga ekonomi. Ärendena ska ännu behandlas av fullmäktige i december. (eh)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp