DELA

Nämndbas vill bli befriad från uppdrag

FÖGLÖ. Kommunstyrelsens vice ordförande Kent Eriksson anhåller om att bli befriad från uppdraget som ordförande för bildningsnämnden.
Kent Eriksson är föreståndare för Sottunga grundskola. På grund av lågt elevantal hyr Sottunga utrymmen i Föglö grundskola och har undervisning där med Kent Eriksson som lärare.
Den lösningen har ifrågasatts. Frågan är om det är lagenligt att Kent Eriksson arbetar i skolans lokaler samtidigt som han är bildningsnämndens ordförande..
– Eftersom den kritiken kommit fram lämnade jag in min ansökan så att kommunen får ta ställning till det, säger Kent Eriksson som inte vill bli befriad från nämnduppdraget om det är lagenligt.
Kommunstyrelsen tog upp ärendet i tisdags men valde att föra det vidare till fullmäktige. (pd)