DELA

Nämnd vill ha kvar bilplatser vid gravgård

MARIEHAMN. Stadens tekniska nämnd säger i ett utlåtande till stadsplanenämnden ja en utbyggnad västerut och österut vid begravningsplatsen i stadsdelen Nyängen. Men en majoritet av nämnden vill behålla parkeringsplatserna norr om den nuvarande begravningsplatsen enligt den gamla stadsplanen.
Nämnden stöder en k-märkning av Övernässtugan och köpmannamuseet, med tillägget att staden bör ta ett slutgiltigt beslut om vad byggnaden skall användas till och hur skötseln skall finansieras. En k-märkning av doktorsvillan i Badhusparken behandlades också vid nämndens möte i onsdags men ärendet bordlades. (pd)