DELA

Nämnd synar Parkgatan 24

Stadsutvecklingsnämnden i Mariehamn bordlade förslaget till en ny stadsplan för Parkgatan 24 för att först förrätta en syn på tomten. Det innebär att man ännu inte tar ställning till om det före detta missbrukarboendet kan bli ungdoms- och studentbostäder eller inte.
Nämnden bordlade också frågan om en avlyftning av k-märkningen på huset på Södragatan 17 med motiveringen att man vill höra fastighetsägarnas syn på saken på nästa möte. (tt-s)