DELA

Nämnd ser på stadshuset

Stadsutvecklingsnämnden ska behandla motionen om att k-märka stadshuset med Birgitta H Eriksson (Åf) som första undertecknare.
Det har stadsstyrelsen bestämt på förslag av Barbro Sundback (S). Stadsdirektör Edgar Vickströms förslag var att stadsledningen skulle bereda motionen. (pd)