DELA

Nämnd säger ja till k-märkt stadshus

MARIEHAMN. Stadsplanenämnden säger ja till en k-märkning av stadshuset med tillägget att de k-märkta byggnaderna bör ha en aktuell underhållsplan.
Det förslag som stadsarkitektkontoret tagit fram för stadshuset bygger på arkitekten Lars Soncks förslag för stadshustomten. I det kompletterades huvudbyggnaden med två identiska flygelbyggnader uppe på berget mot Torget. (pd)