DELA

Nämnd godkände stadsplaner

Den preliminära utkastet till ny stadsplan för Östra hamnen, där ett promenadstråk med aktivitetsmöjligheter ingår, godkändes av stadsutvecklingsnämnden i måndags. Nu vill man att stadsstyrelsen utnämner en planeringsgrupp för att ta fram detaljplaner för att genomföra projektet.

På samma möte beslutade nämnden att omfatta utkastet till ändring av stadsplanen för Kasberget, där man vill bygga radhus i stället för höghus. (eh)