DELA

Nämnd föredrar självförsvarskurser efter grundskolan

MARIEHAMN. Om staden skall ordna självförsvarskurser för elever så bör de erbjudas först efter grundskolan.
Det tycker stadens skolnämnd med anledning av en motion från centern om att staden skall erbjuda ungdomar, i första hand tonårsflickor, kurser i fysisk och mental träning.
– Det är en berättigad fråga, men regelrätta självförsvarskurser hör inte till grundskolans uppgifter, säger stadens biträdande skoldirektör Christer Svedmark.
Nämnden konstaterar att det i grundskolorna finns ett antal program och metoder som syftar till att motverka mobbing och våld och utveckla elevernas självkänsla. Man nämner program som Stegvis, Friends, Charlie, och ART (aggression replacement training) som det finns kompetens för i skolorna och hos fältarna. (pd)