DELA

Något lägre arbetslöshet

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet på Åland i genomsnitt 3,4 procent, mot 3,6 procent samma månad ifjol, rapporterar Ålands statistik- och utredningsbyrå.

För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,1 procent medan det var 3,6 procent för männen. 0,7 procent av arbetskraften var sysselsatt i sysselsättningsfrämjande åtgärder

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 3,7 procent, i augusti ifjol var det 6,0 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet högre än för männen.

167 personer var långtidsarbetslösa mot 158 i augusti ifjol.

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder. (ms)