DELA

Något fler ungdomar abetslösa

3,7 procent var det relativa arbetslöshetstalet på Åland i januari, visar nya siffror från Åsub.

För kvinnorna var talet 3,1 procent och för männen 4,3 procent.

För ungdomar under 25 år var talet 5,8 procent, vilket är något högre än för ett år sedan då det var 5,4 procent. Det är stor skillnad mellan unga kvinnor och unga män, 4,0 procent jämfört med 7,5 procent. (ab)