DELA

Något fler på hotellen i april

I april var totala antalet övernattningar på hotellen 12 495, vilket innebär en ökning om knappt en halv procent jämfört med april 2018. Det framgår av Åsubs färska statistik.

Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 15 procent medan de svenska minskade med drygt tio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i april, den minskningen var drygt 29 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet, skriver Åsub.

Siffrorna för april 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 29 procent. I mars var den siffran 19 procent.

Av de övernattande var knappt 55 procent från Finland och nästan 40 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I mars stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna i april skedde drygt 82 procent på grund av fritid och drygt 17 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 83 respektive 17 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft 30 916 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en ökning om drygt tre procent.