DELA

Något färre hotellnätter

I oktober var totala antalet övernattningar på hotellen 10 398, vilket innebär en marginell minskning jämfört med oktober 2017. Det framgår av Åsubs färska statistik.

– De finländska övernattningarna minskade med knappt fem procent medan de svenska ökade med närmare två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i oktober, den ökningen var drygt nitton procent, skriver Åsub och tilläg ger att att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 21 procent. I september var den siffran 47 procent, framgår också av statistiken. (ms)