DELA

Något färre arbetslösa

Det relativa arbetslöshetstalet var 3,7 procent i februari, medan det var 3,8 procent motsvarande månad i fjol. För kvinnorna var det 2,9 %, för männen 4,4.

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,2 %, jämfört med 5,7 i februari ifjol. För kvinnliga ungdomar har siffran sjunkit betydligt; 3,7 % i år jämfört med 6,6 i fjol, rapporterar Åsub.

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, 15–74 år när det gäller hela befolkningen. (ms)