DELA

Mycket mareld i skärgården

Det finns enligt Finlands miljöcentral stora mängder självlysande alger i år i skärgården, i synnerhet i vattnen kring Föglö. Det handlar om mikroalger, Alexandrium ostenfeldii, som skapar det ljusfenomen vi kallar för mareld.
Fenomenet är känt sedan länge och uppstår då havsvattnet är varmt. Modern forskning har visat att algerna alstrar gift och enligt miljöcentralen kan det påverka omgivningen även om man ännu inte vet hur. Man har till exempel hittat giftet i hjärtmusslor och i tarmarna hos fiskar som får sin föda från havsbottnen.
Hittills har forskarna inte kunnat påvisa att giftet skulle ha någon inverkan på människor och däggdjur men personer med känslig hud kan få utslag om man simmar i vatten med riklig förekomst av algerna.
Miljöcentralen rekommenderar att man undviker att äta fisk som fångats i algrika vatten och inte låter sina husdjur dricka av det. (tt-s)