DELA

Mycket energi på Framtidens fartyg

Alternativ energi och miljövänlig teknik är utgångspunkten för många av de tiotalet föreläsare som medverkar i seminariet Framtidens fartyg 2013. Kommande utmaningar och förändringar inom shippingbranschen dryftas ur flera olika synvinklar och det redogörs för specialteknik från ballasttankar till skorstenskanaler.
Seminariet, som onsdagen den 30 oktober arrangeras av föreningen Ålands teknikkluster i samarbete med några av de största maskintillverkarna, bensinbolagen och klassningssällskapen i världen, genomförs för femte året i rad.
Framtidens Fartyg 2013 öppnas av finansminister Roger Nordlund (C), som också har sjöfarten på sitt bord.
Nils Torvalds (SFP) medlem i EU-parlamentet redogör för EU:s syn på sjöfarten. (tt-s)