DELA

Mycket alger väntas i sommar

Trots det hittills varma vädret i år har inga större ansamlingar av blågröna alger ännu observerats på Åland. I en del sjöar kan man ändå börja skönja alger. Höga ytvattentemperaturer kan nämligen göra att algerna börjar blomma tidigare än vanligt.
Under den senaste veckan har synliga mängder av blågrönalger rapporterats från observationsplatserna Lavsböle och Toböle träsk i Saltvik, samt Borgsjön i Sund.
I början av veckan rapporterades om ansamlingar som liknar blågröna alger på öppet vatten söder om Åland.
Finlands miljöcentral har tillsammans med Havsforskningsinstitutet tagit fram en prognos för algblomning i Östersjön sommaren 2007. Prognosen baserar sig på mängden näring i vattnet under vårvintern.
Man tror att det finns en stor risk för omfattande algansamlingar i Finska viken och i Skärgårdshavets södra del. Hur detta kommer att påverka Åland återstår att se. Det beror på hur väder och vindförhållanden kommer att se ut. (jl)