DELA

Museidagar på Åland

För första gången arrangeras de finlandssvenska museidagarna på Åland.

De hålls veckoslutet 9-10 september med Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) som arrangör i samarbete med kulturbyrån vid Ålands landskapsregering och föreningen Ålandsforskarna.

Lördagen den 9 september är det föreläsningar på Sjöfartsmuseet, bland annat kommer Ålandsrörelsen att behandlas. Föreläsarna är från Sverige, fastlandet och Åland. På kvällen blir det kvällssupé med program. På söndagen hålls exkursioner med buss till ett antal museer på den åländska landsbygden och i skärgården.

– Vi hoppas att ålänningar tar tillfället i akt och kommer med, säger verksamhetsledare Tom Sandström som representerar Hembygdsförbundet i ett pressmedelande.

De vill gärna samarbeta med den åländska hembygdsrörelsen och hälsar speciellt representanter för hembygdsföreningarna och museer välkomna. Men alla är välkomna, betonar Tom Sandström.

Programmet i sin helhet samt anmälningsblankett finns på hembygdsförbundets hemsida www.hembygd.fi. Man bör anmäla sig senast den 1 augusti. (kg)