DELA

Multiarena vid Övernäs får tillstånd

I oktober i år fick Övernäs skola en multiarena som en donation av Varuboden Åland Ab och Lokaltapiola Åland. Arenan kostade 40 000 euro och har placerats på sandplanen norr om Övernäs skola.

Nu har bildningsdirektören anhållit av infrastrukturnämnden om tillstånd att placera multiarenan där den står. Orsaken till att anhållan kommer i efterhand är att bildningsdirektören inte visste att han behövde anhålla om tillstånd.

I infrastrukturnämndens beredning föreslår infrastrukturdirektören, inför mötet på tisdag, att tillståndet ska ges. (eh)