DELA

Muddring i båtränna gav dagsböter

En man har dömts för miljöskyddsbrott av Ålands tingsrätt sedan han utfört muddrings-, grävnings- och fyllnadsarbete i ett vattenområde i Hammarland, utan att först ansöka om miljögranskning. Det var i början av förra året som mannen med hjälp av grävmaskin försökte få ett större vattendjup i en befintlig båtränna. Han ska ha grävt på ett område om cirka 200 kvadratmeter och enligt domen handlar det om en miljögranskningspliktig handling.
Förutom den otillåtna muddringen, har mannen inte heller tagit hand om muddringsmassorna på rätt sätt. Enligt domen har han lämnat muddringsmassorna på mindre än tio meters djup och på ett sådant sätt att de kan spridas i vattenområdet.
Mannen har erkänt handlingarna och han döms av tingsrätten för brott mot landskapslagen om miljöskydd till 20 dagsböter om sammanlagt 820 euro. (mw)