DELA

MSF förnyar krögarkontrakt

Mariehamns seglarförening söker krögare till sin restaurang vid gästhamnen i Mariehamns östra hamn. Det betyder dock inte att den nuvarande krögaren Jonas Backman, som driver restaurangen under namnet Sea Point, automatiskt försvinner ur bilden.
– Vi följer bara ett principbeslut som tidigare fattats i styrelsen om att kontraktet skall förnyas vart femte år. Vi har sagt till Backman att han är välkommen att söka, säger föreningens kommodor Andreas Kanborg.
Backman själv säger till Nya Åland att han inte ännu har bestämt sig för att ansöka om att förnya kontraktet eller inte.
– Vi vill avvakta och se hur det ser ut först, säger han. (tt-s)