DELA

m/s Skiftet grundrenoveras

Landskapsregeringen har beslutat inleda grundrenoveringen av m/s Skiftets passagerarutrymmen.
Renoveringen planeras pågå under 2007 och januari 2008. Den totala utgiften beräknas till cirka 120.000 euro. Skiftet trafikerar skärgårdens södra linje, Långnäs – Kökar/Galtby. (as)