DELA

ms Eckerö får köra genom reservat

Eckerölinjens ms Eckerö får på grund av isläget tillfälligt köra genom Signilskär-Märkets naturreservat.
– Det är force majeure och rederiet har fått en frisedel att köra genom naturreservatet under förutsättning att de anmäler alla avvikelser till sjöbevakningen, säger landskapets naturvårdsintendent Jörgen Eriksson som tillsammans med representanter för Eckerölinjen och sjöbevakningen har diskuterat problematiken.
– Jag har också förstått att rederiet verkar aktivt för att få igenom en lagändring med en avvikande rutt inprickad på kartan.
Den sista juni i fjol fick arkipelagen kring Signilskär och Märket status som naturreservat. Då dokumenten före beslutet var utställda reagerade ingen på att också fartygstrafiken regleras strikt i den nya lagen och att Eckerölinjen inte längre kan välja de alternativa rutter man tidigare har kört.
Signilskär-Märkets naturreservat hör formellt till Hammarland trots att öarna ligger väster om Eckerö. (tt-s)