DELA

Motstånd mot KHS-utbyggnad

I kväll ska frågan om utrymmesbristen på Kyrkby Högstadium tas upp i Södra Ålands Högstadiedistrikts förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen föreslår till fullmäktige att skolan ska byggas ut för drygt 3 miljoner euro. Det skulle innebära en utbyggnad på 900 kvadratmeter och en ombyggnad på 500 kvadratmeter.

Styrelsen föreslår att pengar ska tas upp i 2018 års budget och 2019 års ekonomiplan.

Hammarlands kommun vill dock vänta med att ta upp pengar för projektet. De vill i stället utreda alternativen, främst då att bygga en ny skola på västra Åland.

Även Eckerö vill vänta med att reservera pengar i budgeten rörande om-, till-, och nybyggnader förutom pengarna som ska gå till specialfritidshemmet. Eckerö vill att nybyggnaden ska ske i axeln Möckelö-Näfsby. (jo)