DELA

Motionsbana upprustad för 27.000

FÖGLÖ. Upprustningen av stigen/motionsbanan mellan skolan och Sinting har färdigställts.
Slutredovisningen, som kommunen antecknat till kännedom, visar att det kostade totalt 27.000 euro (inklusive moms). Kommunen fick ett Paf-bidrag på 5.000 euro.
”Banan har märkts upp, breddats till tre meter, belagts med bark och försetts med belysning så att skolbarnen från Sinting tryggt och säkert kan använda banan för att komma till och från skolan förutom dess naturliga användning för motionsverksamheten.” skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll.
En kommitté har arbetat med projektet, som varit ett samarbete mellan skol- och fritidsnämnden. Slutsyn hölls 13 november. (ab)