DELA

Motionerar om mera städning

Socialdemokraterna i Mariehamn med Barbro Sundback som första undertecknare motionerar till stadsfullmäktige om att arrangörer av evenemang på stadens område ska åläggas att städa upp efter sig också i evenemangets närområden.

– Årets Rock-off går till historien som ett av de mest nedskräpande och störande evenemangen någonsin. För att detta inte ska upprepas måste arrangören tvingas ta ett större ansvar också för städningen av närområdena till festivalen. Stadshusparken, Ångbåtsbryggan och området kring Lilla holmen samt Lilla holmens badstrand bör städas av arrangören, skriver Sundback. (ms)