DELA

Motioner on Mise och Ålandsvägen

Rolf Granlund med flera motionerar i stadsfullmäktige om att det borde utredas om Mariehamn kan lämna Ålands miljöservice. Vidare vill man ”via stadens representanter i Mise införa ett regelsystem där antalet tömningar av hushållens avfallskärl per månad sker enligt behov och enligt mängd producerat avfall”.

I en annan motion hänvisas till Äldrerådets synpunkter på vissa brister i framkomligheten på Ålandsvägen inklusive trottoarer och övergångsställen. Önskemålet är att Ålandsvägen anpassas enlig äldrerådets påpekanden. (ms)