DELA

Motioner om vård och arbete för unga

MARIEHAMN. Bland de motioner som lämnas till stadsfullmäktige finns ett initiativ från Carl-Johan Wikström om hemsjukvård och hemtjänst.
Wikström vill att socialnämnden ser över hur klienter kan få en mera effektiv service i sina hem med samordnad hemtjänst och hemsjukvård. Han vill också ha en utredning om hur mariehamnare som lider av demenssjukdomar skall få tillgång till demensboendeplatser i framtiden.
Socialdemokraterna motionerar om åtgärder för att hjälpa arbetslösa ungdomar. Staden skulle kunna erbjuda arbetsplatser inom den egna verksamheten och inom näringslivet.
– I den svenska kommunen Nynäshamn garanterar staden för andra året i rad ungdomar i en viss ålder ett sommarjobb. Förra året tackade närmare 600 ungdomar ja till erbjudandet som gav dem en ingång i arbetslivet, skriver socialdemokraterna i motionen. (pd)