DELA

Motion: Stadsborna ska få budgetera

I samband med tisdagens stadsfullmäktige möte lämnades en motion in om delaktig budgetering.

Delaktig budgetering innebär att medborgare får vara med och bestämma hur en viss summa pengar ska användas. Ett förslag som nämns i motionen är att staden delas in i tre delar: södra, norra och innerstad och att varje stadsdel får ett anslag i budgeten som medborgarna själva får bestämma om. I beslutandeprocessen skulle stadens sajt användas. De förslag som får mest understöd ska förverkligas i samråd med den nämnd som har ansvar för önskemålet.

Motionen föreslår att staden nu ska utreda och sedan genomföra delaktig budgetering för att öka stadsbornas inflytande och delaktighet i stadsutvecklingen, som ett led att stärka närdemokratin.

Motionen är undertecknad av Barbro Sundback (S), Christian Beijar (S), Kaveh Bahar (S) och Nina Fellman (S). (eh)