DELA

Motion om vägtullar

Rauli Lehtinen föreslår i en motion att stadsstyrelsen låter utreda införande av vägtullar och ibruktagande av parkeringsavgifter i Mariehamn.
Stadsstyrelsen beslöt på torsdagens möte att remittera motionen vidare till tekniska nämnden och parkeringskommittén. (ml)