DELA

Motion om trafiken vid Ytternäsvägen

Infrastrukturnämnden ska behandla en motion om trafiken till och från Västra Ytternäsvägen från Segelmakargatan.

I motionen lyfter Anders Holmberg upp att trafiken ökat kraftigt och att det behövs en lösning för att göra de två t-korsningarna till Ytternäsvägen tryggare. Holmberg poängterar att Ytternäs skola ligger intill området och att många barn därför rör sig där.

Västra Ytternäsvägen tillhör landskapet men de intilliggande gatorna tillhör staden. Holmberg vill ge stadens förvaltning i uppdrag att tillsammans med landskapet se över trafiksituationen i området.

Infrastrukturdirektören föreslår att att motionen skickas till landskapsregeringen med en anhållan om ytterligare förbättringar av trafiksäkerheten i området görs snarast. (dh)