DELA

Motion om stans tomma fastigheter

Flera fastigheter i Mariehamn står i dag tomma trots att staden har gjort flera försök för att minimera sitt fastighetsinnehav och effektivera användningen för att minska de offentliga utgifterna.
Det konstaterar Barbro Sundback (S) som är första undertecknare på en motion som i går lämnades till stadsfullmäktige. I motionen uppmanas stadsstyrelsen vidta åtgärder så att fastigheterna kommer i bruk och helst skall tredje sektorn få utnyttja dem.
Sundback påpekar att till exempel Hamnterminalens påbyggnad, Birkaterminalen, Doktorsvillan och Parkgatan 24 står helt tomma och att det finns utrymmen som inte utnyttjas i Tull- och packhuset, Idrottsgården och i Tekniska verken.
– Det kan inte vara förståndigt att låta alla dessa byggnader stå tomma. Istället bör man aktivera dem och erbjuda föreningar och grupper som saknar utrymmen för sina aktiviteter möjlighet att utnyttja lokalerna. (tt-s)