DELA

Motion om p-platser

Stadspolitikern Anders Holmberg (Ob) motionerar om att stadsstyrelsen ger stadens förvaltning i uppdrag att tillsammans med näringsidkare i Mariehamn se över antalet parkeringsplatser för handikappade i centrala Mariehamn.

Detta i syfte att ordna en handikapparkering utanför nya apoteket vid Torggatan.

Motionären noterar att det finns handikapplatser i närheten vid Nygatan och Köpmansgatan, men alltför långt från apoteket. (ms)