DELA

Motion om lövkrattardag för stadsbor

Rauli Lehtinen (Lib) vill att Mariehamns stad ordnar ett folkligt jippo för att kratta ihop löven på hösten, i stället för att använda dagens metod, att anställda blåser ihop löven med maskinell hjälp.

Rauli Lehtinen motiverar sitt förslag med att lövkrattning utförd av stadsborna är både klimatvänlig och utsläppsfri, bullerfri, sporrar till nyttig motion, gynnar positiva sociala kontakter stadsbor emellan och bevarar en ”fin traditionell, hantverksmässig arbetsmetod.”

Jippot skulle hållas under ett en eller flera dagar eller veckoslut, samtidigt som man kunde ordna lekfulla tävlingar, servera ärtsoppa och ge miljöinformation.

Rauli Lehtinen lämnade in motionen till fullmäktige i samband med tisdagens möte. (eh)