DELA

Motion om bostäder åt förståndshandikappade

Ove Andersson (ÅF) och Mats Perämaa (Lib) har lämnat in en motion till Ålands omsorgsförbund där man vill att förbundet i brådskande ordning utarbetar ett program för Åland för hur man ska finansiera och bygga bostäder åt förståndshandikappade personer. 30 personer stå i kö för bostad som de enligt rikslagen ska ha rätt till, men inga åtgärder tas anser Andersson och Perämaa.
– I Finland lade regeringen fram en plan för att trygga byggandet av omsorgsbostäder redan 2010. På Åland finns inget motsvarande trots att Ålands omsorgsförbunds verksamhet utgår från samma lagstiftning, skriver Ove Andersson i ett pressmeddelande. (ns)