DELA

Motion om antalet ledamöter går till beredning

Stadsstyrelsen beslutade i går att remittera Bert Häggblom (Ob) med fleras motion om att minska antalet fullmäktigeledamöter från 27 till 17 till stadsledningen.

Bert Häggblom vill minska antalet politiker i fullmäktige eftersom staden bolagiserat en del av sin verksamhet, och att arbetsbördan därför har minskat. Andra motiv är att spara pengar och snabba upp debatterna.

I motionen föreslås att förändringen ska gälla redan nästa mandatperiod. För att hinna göra ändringen i tid bör fullmäktige ta beslut i april, vilket kräver att frågan bereds i tid till det. (eh)