DELA

Motion mot HBTQ-info förkastad

Motionen om att göra Regnbågsfyrens besök i skolorna frivilliga för eleverna och undersöka intresset för besöken genom en enkät fick inte gehör i stadsfullmäktige.

Fullmäktigeledamoten Stephan Toivonen (ÅD) skrev i sin motion att Regnbågsfyren är en förening med politiska mål och att man i Finland har traditionen att hålla skolorna fria från politisk påverkan.

Bildningsnämnden skriver i sitt utlåtande att Regnbågsfyren är politiskt obunden och att skolbesöken görs av personer med specialanpassad informatörsutbildning. Målet med besöken är att stärka människors lika värde oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Då motionen debatterades bestred Igge Holmberg (S) att Regnbågsfyren skulle vara en politisk organisationen.

– Regnbågsfyren är politisk på samma sätt som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är det, sade han.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att motionen inte föranleder några vidare åtgärder. (dh)